PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 2022-03-25T13:39:47+00:00

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Hlavní význam projektové dokumentace spočívá v tom, že se podle ní Váš dům postaví. Je to podklad, který bude každá stavební firma potřebovat. Nejen, že podle něj bude stavět, ale také podle něj spočítá, kolik bude dům stát a předloží Vám cenovou nabídku.

Aby mohl projektant dokumentaci vytvořit, bude potřebovat informace.
Zde jsou způsoby, jak takové zadání pro tvorbu může vypadat. (Nezapomeňte, že činností projektanta by mělo být spíše vymýšlení technických řešení než řešení vzhledu, prostoru a funkčnosti. Tohle spadá do náplně práce architekta.)

Nejpoužívanější typy DOKUMETACÍ

Levné typové projekty domů
Na internetu naleznete různé typové domy, jejichž projekty jsou prezentovány za velmi nízké ceny. Mějte na paměti, že tyto projekty jsou neúplné, protože neobsahují věci jako umístění domu na pozemek, přípojky, situaci atd. Dále se pak v ceně nepočítá s jakoukoliv úpravou takového domu, ať už to bude posunutí příčky nebo třeba změna systému vytápění. To vše Vám cenu projektu výrazně zvýší.

Na co si dát ještě pozor?

  •  Jestli chcete nějaké úpravy domu, není špatné si je nechat nacenit samostatně.
  • Umístění domu na pozemek. Toto je naprosto zásadní věc, můžete dojít k závěru, že typový dům, který jste vybrali, se na daný pozemek vůbec nehodí.
  • Není špatné si na začátku vyjasnit, jak se budou řešit případné reklamace. Chyby se mohou stát, všichni jsme jen lidi, ale je dobré vědět, jak se k tomu dotyčná osoba nebo firma staví, ještě, než to nastane. Když chybu neodhalíte vy, většinou na ni přijde realizační firma, která bude dům oceňovat nebo stavět.
  • Územně plánovací informace-je dobré tím začít, než začnete projektovat (v architektonické studii by se to mělo řešit automaticky). Požádá se o vyjádření, zda hmota domu neodporuje územnímu nebo regulačnímu plánu obce. Zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí.

Co Vám můžeme v této fázi nabídnout MY?

  • Projektová dokumentace pro stavební povolení u nás začíná na 50 000 Kč
  • Prováděcí dokumentace bude cca dvojnásobek
  • Termín – U PD pro stavební povolení je to 2 – 4 měsíce. U prováděcí dokumentace je to tak 4 – 6 měsíců

Konzultace nad čímkoliv

Úpravy typového domu

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení

Prováděcí dokumentaci

Dokumentaci skutečného provedení

Projektovou dokumentaci k rekonstrukcím všeho druhu

TIP: Projektant vs. Architekt

Uvedeme Vám tady ještě takový modelový příklad práce architekta a projektanta na oknech domu. Samozřejmě netvrdíme, že obě povolání nemohou mít vzájemný přesah. Jde pouze o znázornění jejich hlavních činností.

Projektant pracuje již s něčím hmatatelným, (myšleno s nějakým obrázkem či výkresem). U oken ho bude zajímat především celková výška, šířka, výška umístění od podlahy, materiál, jestli to budou šestikomorová trojskla, apod.

Architekt bude s okny pracovat jiným způsobem. Bude řešit orientaci pozemku, umístění domu, jednotlivé prostory, možné výhledy, tok světla. A na základě těchto parametrů pak okna navrhne. Zohlední tedy funkčnost, vztah vůči vnitřnímu prostoru, vzhled domu, apod. Tohle vše s Vámi samozřejmě i zkonzultuje.