Výběr pozemku

Toto téma je velmi individuální. Nemáme v úmyslu říkat jak se to má nebo nemá dělat. Je to fuška a chce to trpělivost, ostatně jako další etapy stavby.
Je dobré se už rovnou na začátek smířit s tím, že ideální pozemek neexistuje, respektive neexistuje v přítomnosti. Parametrů a limit je přehršel.

Zkusíme vyjmenovat dle nás ty nejzásadnější.

Lokalita – budu někam dojíždět? Kam a jak často? Budu někoho vozit? Kam a jak často? Proklepněte si obec. Nejvíce budou vědět usedlíci 
Cena – nějaký rozpočet máme. Jestli není zasíťováno, cena poroste. A nezapomeňte na daň z převodu.
Inženýrské sítě – jsou, nejsou? Jestli nejsou, tak jak daleko bych je musel táhnout?
Občanská vybavenost – souvisí s lokalitou. Co najdu v obci, kde se chystám žít. Co tam nenajdu a jak to budu řešit?
Orientace – odkud je na pozemek přístup a kam je orientován. Severní orientace je značně nevýhodná, avšak řešitelná.
Územní plán – přikazuje, co se na pozemku může a co se nesmí postavit, a jestli je to vůbec určeno k bydlení. Řeší patrovost, sklonitost střechy (potažmo typ a barvu) a uliční čáru. Je dobré se do něj podívat z hlediska plánovaných staveb, aby Vám za pět let za plotem nelítala auta, protože se tam počítá s obchvatem. Nejedná se náhodou o záplavovou oblast?
Právní čistota a prodávající – není na pozemku nějaká zástava či exekuce. Nemá stejné problémy prodávající?
Velikost, tvar a rozměry – bude záležet na Vás, je to těsně provázáno s cenou. Avšak nezapomeňte, že jsou nějaké minimální odstupy stavby od hranice pozemku. Zákon říká min. 3,5 m, ale dá se udělit i vyjímka
Podloží a spodní voda – může vám prodražit stavbu. Zeptejte se v okolí, co tam je za půdu, jestli hlína, písek, jíly apod.
Sousedi – těžko odhadnutelná skupina. Jestli už na vedlejších parcelách jsou, zazvoňte u nich. Zjistíte alespoň, jestli nebudete bydlet vedle nějakých podivných existencí – narkomani, alkoholici. Zjistíte jak jsou staří, apod.

2018-10-22T21:25:57+00:00